Contact

Neem contact op met Educatiehelden.

Adres
Koninklijk Van Gorcum
Postbus 43
9400 AA Assen
Nederland

Telefoon:(0592) - 379 555
E-mail: info@educatiehelden.nl
OF
×

Laatste nieuws

Meer autonomie leerkracht maakt beter onderwijs

Het welbevinden van leerkrachten en de prestaties van scholen hebben baat bij een goed ingebed Human Resource beleid, laat onderzoek van de Erasmus Universiteit zien. Daarin moet plek zijn voor activiteiten gericht op werving, selectie, scholing, beoordeling en het vergroten van autonomie. Een goed ing...

Meer cultuuronderwijs op school

  Steeds meer leerlingen komen in aanraking met cultuur. Meer dan de helft van de Nederlandse basisscholen biedt kwalitatief goed cultuuronderwijs aan. Om deze positieve beweging kracht bij te zetten, wordt het cultuuronderwijs op de basisschool uitgebreid. Met investeringen wordt de deskundigheid van...

Do's en don'ts in het HB-onderwijs

Zo rond 2010 zetten veel scholen hun eerste schreden op het gebied van specifiek basisonderwijs, gericht op hoogbegaafde kinderen. Waar staan we anno 2016? Wat werkt, wat werkt niet? Tijdschrift Talent vroeg voor het novembernummer vier experts wat ze zelf hebben geleerd van HB-onderwijs. Een van de ...

‘Anders zijn is oké!’

‘Anders zijn is oké!’ Dat is de visie van basisschool ‘Het Rondeel’ in Den Bosch. Hoe leer je de kinderen om op deze manier met elkaar om te gaan? ‘Het Rondeel’ pakt dit grondig aan met een themaweek. “We gaan uit van mogelijkheden, kijken wat ieder kind nodig heeft om tot ontwikke...

Publiceren jaarverslagen wordt bij wet verplicht

Schoolbesturen worden hoogstwaarschijnlijk bij wet verplicht hun jaarverslagen actief openbaar te maken. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) werkt aan een wet die dat regelt. Met deze aanpassing krijgt het ministerie van OCW een juridische basis om uiteindelijk besturen te sanctioneren die wei...