Contact

Neem contact op met Educatiehelden.

Adres
Koninklijk Van Gorcum
Postbus 43
9400 AA Assen
Nederland

Telefoon:(0592) - 379 555
E-mail: info@educatiehelden.nl
OF
×

Laatste nieuws


Dick van Hennik: "Gesprek belangrijker dan uitslag test"

Dick van Hennik, voorzitter van de vereniging Begaafdheidsprofielscholen (PBS), was begin jaren negentig rector van Scholengemeenschap Dalton in Voorburg. Hij zegt: ‘We hebben testen nooit als voorwaarde gezien om de leerlingen als hoogbegaafd te erkennen.’ ‘Moeder loopt voorop. Onder haar arm...

'Mijnschoolteam', de hulp bij begeleiden van leerkrachten

'Mijnschoolteam' is een nieuw instrument om leraren te observeren in hun groep. De schoolleider krijgt hiermee zicht op de ontwikkeling van de leraren en de rapportages kan hij gebruiken bij de gesprekkencyclus. Onderwijsconsultant Willem van der Lugt zet Mijnschoolteam in voor een coachingstraject. Hij...

Instructie helpt ook hoogbegaafden

Van hoogbegaafde kinderen wordt vaak gedacht dat zij vanzelfsprekend op de top van hun kunnen presteren. Psycholoog Bart Vogelaar ontdekte dat ook deze groep met training en uitleg op een test vooruitgang boekt. Bijzonder genoeg gaan ze daarin precies gelijk op met hun leeftijdsgenootjes. Vogelaar promoveerde...

Goede feedback geven aan talentvolle leerlingen is geen sinecure

Een slimme peuter wordt door zijn moeder gecomplimenteerd voor zijn geweldige inzet. De peuter reageert hierop enigszins ontstemd: ‘Nee mama,  ik ben hier gewoon goed in!’ Het geven van de juiste feedback aan getalenteerde leerlingen is geen sinecure, zo blijkt. Wanneer  doe je het goed? Volgens de Austr...

Het begint met de doelstelling

Een verrijkingstraject is meer dan met een thema kinderen iets leren wat ze ook in een middag in een gewone reken- en taalles hadden kunnen leren. In een artikel uit het boek Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen, betoogt Els Schrover dat je leerdoelen en de beoogde kennis en vaardigheden voor de leerlingen...