Contact

Neem contact op met Educatiehelden.

Adres
Koninklijk Van Gorcum
Postbus 43
9400 AA Assen
Nederland

Telefoon:(0592) - 379 555
E-mail: info@educatiehelden.nl
OF
×

Laatste nieuws


Verandering, hoe krijg je ze mee?

Om bij een veranderingsproces verbinding te stimuleren en de reacties ontkenning, weerstand en zelfonderzoek door te werken kun je vijf krachten inzetten: urgentie, ambitie, planning, interactie en leiderschap. Het fundament onder deze krachten is de relatie. Door: Annemarie Mars Het onderstaande model gaat uit van de...

Van ongezonde stress naar gezonde spanning

Stress! Het zorgt dat je op scherp staat en snel kunt reageren. Sterker nog, je geniet misschien bij tijd en wijle wel van druk en spanning en levert topprestaties met een deadline in zicht. In het onderwijs liggen uitval en verzuim cijfers echter structureel hoog. Gezonde spanning slaat te vaak ...

Kom je bij me spelen?

Aan het woord is Kenza, leerkracht van groep 3 en 4. “Wanneer Amina mij vertelt dat ze uitnodigingen wil maken voor haar feestje, wil ik de kinderen bewust maken van verschillen tussen media. Niet ieder medium leent zich immers even goed voor elk doel. Elk medium heeft zijn eigen karakter.” We maken vi...

Leraarvolgsysteem als hulpmiddel voor schoolleider

In het Onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs wordt onderwijskundig leiderschap als voorbeeld gegeven bij de eigen aspecten van kwaliteit. Eén van de belangrijkste kenmerken van onderwijskundig leiderschap is het ondersteunen, begeleiden en ontwikkelen van leraren. Eric Verbiest...

Psychologische basisbehoeften voor het leerproces

In de Zelf Determinatie Theorie (ZDT) worden drie psychologische basisbehoeften beschreven: autonomie, verbondenheid en competentie. Van deze behoeften is in grootschalig en langdurig onderzoek vastgesteld dat ze bij alle mensen aanwezig zijn, onafhankelijk van hun cultuur of sociaaleconomische positie. Wat...