Contact

Neem contact op met Educatiehelden.

Adres
Koninklijk Van Gorcum
Postbus 43
9400 AA Assen
Nederland

Telefoon:(0592) - 379 555
E-mail: info@educatiehelden.nl
OF
×

Laatste nieuws


Congres Verschil in de klas

De meeste scholen in Nederland werken volgens het model van 1-zorgroute met differentiatie op drie niveaus. Maar wordt hierbij voldoende rekening gehouden met de didactische behoeften van bijvoorbeeld begaafde leerlingen? Passen deze leerlingen wel binnen het groepsplan? 'Passend onderwijs voor beg...

Cultuureducatiescan: ieder jaar herhalen

“We willen een excellente school worden op het gebied van cultuureducatie”, zegt de locatieleider Harold Donkers van de locatie De Plaetse van OBS Brandevoort in Helmond. “De scan kwam voor ons wat dat betreft op een goed moment.” De Cultuureducatiescan is een nieuwe tool waarmee snel duid...

ParnasSys en WMK gaan samen verder

ParnasSys, en de partijen achter WMK, Koninklijke Van Gorcum en Kwest Online, gaan intensief samenwerken op het gebied van kwaliteitszorg. Onder de naam ParnasSys|WMK gaan zij vanaf 2018 scholen in het primair onderwijs nog beter faciliteren bij het meten, stimuleren en evalueren van de onderwijskwal...

Dick van Hennik: "Gesprek belangrijker dan uitslag test"

Dick van Hennik, voorzitter van de vereniging Begaafdheidsprofielscholen (PBS), was begin jaren negentig rector van Scholengemeenschap Dalton in Voorburg. Hij zegt: ‘We hebben testen nooit als voorwaarde gezien om de leerlingen als hoogbegaafd te erkennen.’ ‘Moeder loopt voorop. Onder haar arm...

'Mijnschoolteam', de hulp bij begeleiden van leerkrachten

'Mijnschoolteam' is een nieuw instrument om leraren te observeren in hun groep. De schoolleider krijgt hiermee zicht op de ontwikkeling van de leraren en de rapportages kan hij gebruiken bij de gesprekkencyclus. Onderwijsconsultant Willem van der Lugt zet Mijnschoolteam in voor een coachingstraject. Hij...