Contact

Neem contact op met Educatiehelden.

Adres
Koninklijk Van Gorcum
Postbus 43
9400 AA Assen
Nederland

Telefoon:(0592) - 379 555
E-mail: info@educatiehelden.nl
OF
×

Laatste nieuws


Instructie helpt ook hoogbegaafden

Van hoogbegaafde kinderen wordt vaak gedacht dat zij vanzelfsprekend op de top van hun kunnen presteren. Psycholoog Bart Vogelaar ontdekte dat ook deze groep met training en uitleg op een test vooruitgang boekt. Bijzonder genoeg gaan ze daarin precies gelijk op met hun leeftijdsgenootjes. Vogelaar promoveerde...

Goede feedback geven aan talentvolle leerlingen is geen sinecure

Een slimme peuter wordt door zijn moeder gecomplimenteerd voor zijn geweldige inzet. De peuter reageert hierop enigszins ontstemd: ‘Nee mama,  ik ben hier gewoon goed in!’ Het geven van de juiste feedback aan getalenteerde leerlingen is geen sinecure, zo blijkt. Wanneer  doe je het goed? Volgens de Austr...

Het begint met de doelstelling

Een verrijkingstraject is meer dan met een thema kinderen iets leren wat ze ook in een middag in een gewone reken- en taalles hadden kunnen leren. In een artikel uit het boek Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen, betoogt Els Schrover dat je leerdoelen en de beoogde kennis en vaardigheden voor de leerlingen...

Verandering, hoe krijg je ze mee?

Om bij een veranderingsproces verbinding te stimuleren en de reacties ontkenning, weerstand en zelfonderzoek door te werken kun je vijf krachten inzetten: urgentie, ambitie, planning, interactie en leiderschap. Het fundament onder deze krachten is de relatie. Door: Annemarie Mars Het onderstaande model gaat uit van de...

Van ongezonde stress naar gezonde spanning

Stress! Het zorgt dat je op scherp staat en snel kunt reageren. Sterker nog, je geniet misschien bij tijd en wijle wel van druk en spanning en levert topprestaties met een deadline in zicht. In het onderwijs liggen uitval en verzuim cijfers echter structureel hoog. Gezonde spanning slaat te vaak ...