Contact

Neem contact op met Educatiehelden.

Adres
Koninklijk Van Gorcum
Postbus 43
9400 AA Assen
Nederland

Telefoon:(0592) - 379 555
E-mail: info@educatiehelden.nl
OF
×

Laatste nieuws

Publiceren jaarverslagen wordt bij wet verplicht

Schoolbesturen worden hoogstwaarschijnlijk bij wet verplicht hun jaarverslagen actief openbaar te maken. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) werkt aan een wet die dat regelt. Met deze aanpassing krijgt het ministerie van OCW een juridische basis om uiteindelijk besturen te sanctioneren die wei...

Het onderzoekskader 2017

Het nieuwe onderzoekskader dat de inspectie van het Onderwijs publiceerde in juni 2016 beschrijft hoe het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs is ingericht. Het kader omvat het waarderingskader en de werkwijze. In dit artikel richt ik me voornamelijk op de inhoud; in een lat...

Weinig kansen voor nieuwe basisscholen

In het kader van de onderwijsvernieuwing is het kabinet een groot voorstander van innovatieve 'onderwijsvernieuwers' die iets anders willen proberen. Maar er komen in Nederland nauwelijks nieuwe basisscholen bij. Dit jaar zijn het er tien. Sinds 2011 schommelt het aantal nieuwe scholen tussen de 9 en ...

Leraar houdt het te druk, ondanks extra geld

Driekwart van de leraren op basisscholen en middelbare scholen vindt de werkdruk nog altijd een probleem. Ze vinden dat er te weinig handen in de klas zijn en dat de administratieve taken oplopen. Bijna 4000 docenten in het onderwijs vulden een enquête van vakbond CNV Onderwijs in. De vakbond verbaast...

Taaldomeinen in samenhang

In de praktijk van het taalonderwijs op de basisschool worden de verschillende vakonderdelen tamelijk los van elkaar onderwezen en ligt het accent op geïsoleerde deeloefeningen, los van betekenisvolle contexten van taalgebruik. Een pleidooi voor meer samenhang in het taalonderwijs wordt in de taaldidactiek...