Contact

Neem contact op met Educatiehelden.

Adres
Koninklijk Van Gorcum
Postbus 43
9400 AA Assen
Nederland

Telefoon:(0592) - 379 555
E-mail: info@educatiehelden.nl
OF
×
< Terug naar nieuwsoverzicht

Bekwaam, bekwamer, bekwaamst

1245 - 16 juni 2016

Geschreven door: Cees Bos

In de nieuwe CAO Primair Onderwijs zijn ook de bekwaamheidseisen voor leraren vastgelegd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen start-, basis- en vakbekwaam. Maar wanneer voldoet een leraar aan de eisen; hoe beoordeel je dat? Met het instrument 'Werken met Kwaliteit' (WMK)  krijgt de schoolleiding dit helder in beeld. Een basis voor verdere professionalisering.

De CAO geeft diverse indicatoren voor de drie niveaus van bekwaamheid. Zo moeten startende leraren (1e niveau) bijvoorbeeld in gedrag en taalgebruik respect voor de leerlingen tonen en duidelijke uitleg van de leerstof geven. Een basisbekwame leraar, stimuleert bijvoorbeeld dat leerlingen over oplossingen nadenken en moedigt kritisch denken van leerlingen aan. Van de vakbekwame leraar wordt verwacht dat hij kan differentiëren en dus goed kan inspelen op de verschillen tussen de leerlingen.

Good practice
De beschrijving in de CAO is globaal, en kan worden aangepast: een school mag ook zelf indicatoren vastleggen (passend bij de visie van de school). Schoolbesturen staan dus voor de uitdaging om te bepalen wat zij verwachten van start-, basis- en vakbekwame leraren. Maar hoe geef je dat vorm? Wat wil bijvoorbeeld een school precies die van een startbekwame leraar verwacht, dat hij een 'duidelijke uitleg' geeft? Wat is een duidelijke uitleg?

Dat kan je oplossen door per indicator good practice te beschrijven. Dus bij 'het geven van een duidelijke uitleg', kan dit zijn:

  • De leraar legt uit in opeenvolgende stappen
  • De leraar vat van tijd tot tijd de leerstof samen
  • De leraar zorgt voor aanschouwelijke en ondersteunende materialen

WMK
Op Werken met Kwaliteit staan vijf instrumenten die zich richten op de bekwaamheidseisen. Hierbij staan ook voorbeelden van good practice. Met deze instrumenten wordt de vraag beantwoord: hoe staat het team er voor? Wie is startbekwaam en wie basis- of vakbekwaam? De uitkomsten kunnen ook gebruikt worden voor bij functionerings- en beoordelingsgeprekken en het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Alles op WMK is modificeerbaar. Dat betekent, dat een school de bekwaamheidseisen en de daarbij behorende 'good practice' inhoudelijk kan aanpassen aan de eigen situatie. Op die manier kunnen scholen een competentieset vaststellen die past bij de missie en de visie van de school.

Bron: WMKPO.nl

(Afbeelding: Pressfoto -Freepik.com)