Contact

Neem contact op met Educatiehelden.

Adres
Koninklijk Van Gorcum
Postbus 43
9400 AA Assen
Nederland

Telefoon:(0592) - 379 555
E-mail: info@educatiehelden.nl
OF
×
< Terug naar nieuwsoverzicht

Cultuureducatie: belangrijk maar onvoldoende verankerd

471 - 26 mei 2016

Geschreven door: redactioneel

Portrait of twin girls drawing at home

Schoolleiders geven massaal aan cultuureducatie belangrijk te vinden, maar het er is nog een weg te gaan om het goed te verankeren in het onderwijs. Dit blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders die door meer dan 300 schoolleiders in het primair onderwijs is ingevuld.

Het begrip cultuureducatie wordt door de schoolleiders divers ingekleurd, van een smalle interpretatie tot een zeer brede. In de kerndoelen (zie kader) is terug te vinden wat in ieder geval onder cultuureducatie valt. De manier waarop de school het vervolgens invult geeft veel ruimte. Door schoolleiders worden onder andere de traditionele vakgebieden zoals muziek, drama en beeldende vorming genoemd, maar ook zaken als erfgoededucatie, multiculturaliteit, media- educatie, godsdienst en normen en waarden. Op 34 procent van de scholen is cultuureducatie vastgelegd in een aparte leerlijn, een groep schoolleiders geeft aan dat ze daar mee bezig zijn.

Handelingsverlegenheid
‘Leerkrachten ervaren handelingsverlegenheid op dit onderdeel’, merkt een schoolleider op. Op ruim de helft van de scholen is cultuureducatie een betekenisvol onderdeel van het professionaliseringstraject van leerkrachten. Schoolleiders hechten er belang aan dat dit op de opleidingsinstituten wordt aangeboden, maar een grote meerderheid vindt het niet nodig dat dit in een mastertraject is. De cultuurcoördinatoren zijn zeer divers opgeleid. Van helemaal niet, een paar dagdelen tot leergangen van een jaar of meer.
De tijd die op school aan cultuureducatie wordt besteed varieert enorm, van 0 tot 11 uur per maand per groep. Door de verschillende interpretaties van het begrip cultuureducatie is niet goed duidelijk hoe de uren precies worden besteed. Op bijna de helft van de scholen is cultuureducatie onderdeel van andere vakgebieden en niet expliciet beschreven.

 

Kerndoelen cultuureducatie:

  1. De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
  2. De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.
  3. De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.
  4. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
  5. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
  6. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Bron: Algemene Vereniging Schoolleiders

Cultuur2
Voor het goed kunnen geven van cultuuronderwijs is recent Cultuur2 verschenen. Dit boek biedt een theorie die inzicht geeft in wat cultuur is, welke bouwstenen van cultuur je kunt onderscheiden en hoe die met elkaar samenhangen. Het biedt een fundamenteel denkkader voor cultuuronderwijs waar een gemeenschappelijke taal uit voortvloeit. Kijk hier voor het bekijken van een aantal pagina's en meer informatie.

(Afbeelding: freepik)