Contact

Neem contact op met Educatiehelden.

Adres
Koninklijk Van Gorcum
Postbus 43
9400 AA Assen
Nederland

Telefoon:(0592) - 379 555
E-mail: info@educatiehelden.nl
OF
×
< Terug naar nieuwsoverzicht

Educatieheld: Cees Bos

1569 - 21 september 2014

Geschreven door: redactioneel

Graag stellen we onze verschillende auteurs op Educatiehelden aan u voor! Lees over hun expertise en over hun verwachtingen van dit schooljaar, specifiek op hun vakgebied. En profiteer van hun advies over de te volgen ontwikkelingen. 

 

Naam: Cees Bos

Functie: Cees is directeur-eigenaar BOC

Expertise: Kwaliteitszorg, Personeelsbeleid & Opbrengstgericht werken

 

Wat is de grootste uitdaging voor dit schooljaar op het gebied van kwaliteitszorg in de kinderopvang? 

„De focus op de ontwikkeling van het personeel. Evenals het ontwikkelen van het leer- en reflectievermogen van de medewerkers. De inspectie ziet de professionalisering als gerichte opgave (van de schoolleiding).”

 

Welke ontwikkeling zouden we in dit schooljaar moeten zien in de BSO als het gaat om kwaliteitszorg?
„Scholen zullen in 2014-2015 specifiek aandacht moeten besteden aan hun nieuwe schoolplan (zie ook www.mijnschoolplan.nl). In het kader van het schoolplan is het wenselijk dat scholen een sterkte/zwakte-analyse van hun school opstellen. Dat kan bijvoorbeeld met WMK-PO (Quick Scan en Vragenlijsten), maar ook door middel van een externe audit.”

 

Wat zijn lees- en kijktips voor professionals die zich meer willen richten op de kwaliteit in onderwijs? 

„Ik geeft graag twee leestips: Bos, C.H., Willen=Kunnen=Doen (Van Gorcum, Assen) en lees ook de inspectiestukken ‚De kwaliteit van de schoolleiders en Professionalisering als gerichte opgave’.”

 

Wat is het leukste aan het onderwijsvak? 

„ Kinderen een stapje verder brengen in hun ontwikkeling; ze wat leren. In het verlengde zou dat voor schoolleiders moeten gelden: de schoolleider als leraar – de leraren een stapje verder brengen in hun ontwikkeling; ze wat leren. Dat veronderstelt onderwijskundig leiderschap.”

 

Welke onderwijzer maakte vroeger de meeste indruk op je en waarom?

„De juf waar ik met het grootste plezier aan terugdenk liet mij vooral zelf(standig) en samen met anderen dingen doen en ontdekken. En dat op een speelse manier.”