Contact

Neem contact op met Educatiehelden.

Adres
Koninklijk Van Gorcum
Postbus 43
9400 AA Assen
Nederland

Telefoon:(0592) - 379 555
E-mail: info@educatiehelden.nl
OF
×
< Terug naar nieuwsoverzicht

Het begint met de doelstelling

463 - 11 april 2017

Geschreven door: redactioneel

Een verrijkingstraject is meer dan met een thema kinderen iets leren wat ze ook in een middag in een gewone reken- en taalles hadden kunnen leren. In een artikel uit het boek Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen, betoogt Els Schrover dat je leerdoelen en de beoogde kennis en vaardigheden voor de leerlingen vooraf duidelijk moet formuleren.

In hun boek Understanding by Design (2006) beginnen Wiggins en McTighe met de beschrijving van een groots verrijkingstraject van twee weken op een Amerikaanse school, een project zoals dat ook in Nederland wel voorkomt. Elke herfst doen de leerlingen van groep 3 mee aan een speciaal programma van twee weken. Het centrale thema is ‘appels’, en de leerlingen krijgen een groot aantal verschillende activiteiten aangeboden, allemaal gebaseerd op dit thema.

De belangrijke vraag hier is: wat was het leerdoel waarop al deze activiteiten gericht waren? En vooral: hoe kan na het project beoordeeld worden of de leerlingen daarin geslaagd zijn? Die informatie hebben we niet. We zien niet de leerdoelstellingen die de docenten hadden gesteld voor het grootse herfstproject.

Zolang leerdoelen en de beoogde kennis en vaardigheden voor de leerlingen niet duidelijk geformuleerd zijn, is de effectiviteit van een verrijkingsprogramma niet goed te beoordelen. Het enige wat je met zekerheid over het “Appelproject” kunt zeggen is dat er met enthousiasme en inzet gewerkt is. Maar tegelijkertijd is het goed mogelijk dat al die docenten en ouders twee weken lang druk in de weer zijn geweest, terwijl de kinderen niet meer hebben opgestoken dan wat we ze in één middag in een gewone taal- en rekenles hadden kunnen leren. Natuurlijk is er daarnaast ook veel ‘onmeetbaar’ goeds gebeurd, zoals enthousiaste samenwerking, onderlinge verbondenheid van school en ouders, het samen vieren van de komende herfst. Dat zijn ook belangrijke zaken! Maar ze moeten niet verward worden met een goed verrijkingsprogramma.

De vuistregel is deze: een verrijkingstraject is goed opgezet, wanneer je op élk moment een willekeurige deelnemer (docent of leerling) op de schouder kunt tikken en een duidelijk antwoord krijgt op deze drie vragen:
- Wat ben jij aan het leren hier?
- Wat heb je daaraan? Hoe kun je dat gebruiken buiten de verrijkingsklas? (transfer)
- Wat lukt je al goed? Wat nog niet? (zelfevaluatie)
Iedere leerling moet deze drie vragen op elk moment van het project kunnen beantwoorden. Als dat lukt, dan staat de structuur van het verrijkingsproject stevig en dat is de beste waarborg dat de beoogde vaardigheden goed geleerd worden. Niet alleen de leerlingen, maar ook de begeleider en collega’s kunnen op deze manier het hele verrijkingstraject goed evalueren.

Lees het artikel van Els Schrover in Educatieheld!

Els Schrover ontwikkelde een schat aan verrijkingsmateriaal voor het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (ITS-CBO) van de Radboud Universiteit Nijmegen.