Contact

Neem contact op met Educatiehelden.

Adres
Koninklijk Van Gorcum
Postbus 43
9400 AA Assen
Nederland

Telefoon:(0592) - 379 555
E-mail: info@educatiehelden.nl
OF
×
< Terug naar nieuwsoverzicht

Kom, we heffen de startblokongelijkheid op! 

1266 - 13 november 2014

Geschreven door: Maria Jongsma

De Franse econoom Piketty heeft een storm van publiciteit teweeggebracht met zijn stelling dat de afgelopen decennia de  ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen  is toegenomen. Hij deed onderzoek in verschillende Europese landen en in de VS en toont aan dat inkomens - en vermogensongelijkheid is toegenomen. 

Minstens zo belangrijk
In vele columns is gereageerd op de visie van Piketty. Ik werd vooral geraakt door de invalshoek van Frank Kalshoven van de Argumentenfabriek. Hij brengt naast vermogensongelijkheid en inkomensongelijkheid een derde, minstens zo belangrijke, vorm onder de aandacht: de startblokongelijkheid. En dat is geen voer voor economen maar voor pedagogen! Een uitdaging voor onderwijs en kinderopvang.

Niet-cognitieve vaardigheden
Startblokongelijkheid gaat over het verschil in startsituatie van kinderen. Dat gaat niet alleen om erfelijke factoren, maar ook om wat je als kind meekrijgt in de opvoeding. De liefde waarmee je omringd wordt, de voorbeelden die je ervaart, de vaardigheden die je van je ouders leert, de stimulans die je krijgt zijn bepalend voor de start van het kind op school. De Amerikaanse schrijver Paul Tough beschrijft met praktijkvoorbeelden en wetenschappelijk onderzoek naar manieren om kinderen klaar te stomen voor een gelukkig leven voor alle kinderen, zowel in achterstandssituaties als uit bevoorrechte gezinnen.  Hij beschrijft dat het niet alleen gaat om  taal en rekenen, maar juist om niet- cognitieve vaardigheden zoals wilskracht, nieuwsgierigheid en ordelijkheid. Met die vaardigheden zijn kinderen beter in staat om zich ook cognitieve vaardigheden aan te leren.

Meer samenwerken
Ook dichter bij huis  is al veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van programma’s voor jonge kinderen. Een intensieve aanpak, doorlopende lijn en bekwame medewerkers zijn cruciaal.  Daar liggen mijns inziens grote kansen voor kinderopvang in samenwerking met onderwijs: kinderopvang kan juist aan de niet cognitieve vaardigheden extra aandacht besteden en daardoor het onderwijs versterken. Een praktisch voorbeeld van daarvan is de verlengde schooldag in Groningen. Het is tijd om op te staan en de startblokongelijkheid op te heffen!

Meer informatie en praktische tips? Mail ons (info@vyvoj.nl) en we helpen je graag verder. 

 

pastedGraphic.png