Contact

Neem contact op met Educatiehelden.

Adres
Koninklijk Van Gorcum
Postbus 43
9400 AA Assen
Nederland

Telefoon:(0592) - 379 555
E-mail: info@educatiehelden.nl
OF
×
< Terug naar nieuwsoverzicht

Nogmaals: schooladvies

1285 - 04 april 2016

Geschreven door: Saskia Bruyn

Inmiddels zijn de schooladviezen de deur uit. Een mooi moment om nog eens stil te staan bij de kwaliteit ervan. Gezien het toegenomen belang van het advies is dit geen overbodige luxe. Zo kunnen we het elk jaar iets beter doen.

Onderzoek laat zien dat de verwachtingen van leerkrachten ten aanzien van het potentieel van hun leerlingen zeer bepalend zijn voor het advies. Dat lijkt logisch: je maakt als professional een inschatting van elke leerling. De een is een ‘typische vmbo-er’, de andere juist een echt vwo-kind. Dat is je vak en daar is helemaal niets mis mee.

Maar datzelfde onderzoek toont ook dat leerkrachten geneigd zijn bij leerlingen uit allochtone en sociaal-economisch minder bedeelde gezinnen laag in te zetten. Ondanks toetsscores die in de richting van een ander schooltype wijzen. Dat gaat zelfs zo ver dat een vmbo-advies soms gehandhaafd wordt als de uitslag van de Cito-eindtoets later toegang tot het gymnasium zou geven. Leerkrachten vinden zelf dat ze daar goede redenen voor hebben. Terugkomen op een eenmaal afgegeven advies gebeurt dan ook maar mondjesmaat, terwijl deze leerlingen in een ander schoolklimaat beter tot hun recht zouden komen. Een hoge Cito-score haal je namelijk niet per ongeluk.

Laag inzetten lijkt veilig: je gooit weliswaar wat toekomstkansen weg, maar er is minder risico op falen en verlies aan zelfvertrouwen. Dus in feite bewijs je de leerling er een dienst mee. Maar is dat echt waar? De schoolse motivatie kan alleen gedijen als wij onze leerlingen taken aanbieden die zowel uitdagend als haalbaar zijn. Alleen in dit gebied kan er goed en met plezier geleerd worden. Een haalbare, maar niet uitdagende taak is saai, en een uitdagende maar niet haalbare taak leidt tot stress en angst. Zowel de overschatte als de onderschatte leerling lopen gevaar om gedemotiveerd te raken en voortijdig af te haken.

Eerder schreef ik dat het schooladvies geen wedstrijd is, waarbij het gaat om het halen van de hoofdprijs. Een goed schooladvies past bij de leerling als individu. Dat geldt ook wanneer het er toe leidt dat deze leerling een nieuw pad inslaat, dat geen van zijn of haar voorouders nog heeft bewandeld. Er zijn veel voorbeelden van mensen van eenvoudige afkomst die het heel ver hebben weten te schoppen. Die kans verdienen we toch allemaal?