Contact

Neem contact op met Educatiehelden.

Adres
Koninklijk Van Gorcum
Postbus 43
9400 AA Assen
Nederland

Telefoon:(0592) - 379 555
E-mail: info@educatiehelden.nl
OF
×
< Terug naar nieuwsoverzicht

Rekenproblemen weergeven in schematische tekeningen

2461 - 03 december 2015

Geschreven door: Corinne Harten

Tijdens de conferentie Rekenen op Taal staat het programma bol van de interessante workshops. Op Educatiehelden lichten we alvast een tipje van de sluier over wat u kunt verwachten in Utrecht op 12 februari. 

Rekenen op Taal
In het hedendaagse realistisch rekenonderwijs worden veel rekenopgaven in een talige context aangeboden. Uit zowel de wetenschappelijke literatuur als de onderwijspraktijk blijkt dat een grote hoeveelheid leerlingen van het reguliere basisonderwijs deze talige rekenopgaven erg moeilijk vindt. Dit wordt ondersteund door resultaten van het promotieonderzoek dat is uitgevoerd bij leerlingen uit groep 4 en groep 8 van 14 reguliere basisscholen in Nederland.

Uit dit onderzoek kwam duidelijk naar voren dat leerlingen vaak ineffectieve oplossingsstrategieën hanteren om talige rekenopgaven op te lossen. Het begrijpen van de tekst van een dergelijke opgave vormde voor veel leerlingen een groter probleem dan het daadwerkelijk kunnen oplossen van de rekenkundige bewerking. Begrijpend leesvaardigheid, ruimtelijk inzicht en het gebruik van specifiek visuele representaties (zie onderstaande afbeelding) speelden een essentiële rol in het oplossingssucces. Tijdens de workshop wordt ingegaan op de belangrijkste resultaten van dit onderzoek.

Naast deze onderzoeksresultaten, vormde de uitdrukkelijk vraag van leerkrachten naar hulpmiddelen om leerlingen betere in staat te stellen om talige rekenopgaven te begrijpen en op te lossen de belangrijkste aanleiding voor een interventiestudie die is uitgevoerd. Deze 6 weken durende interventiestudie onderzocht een aanpak die leerkrachten handvatten geeft om hun instructie met betrekking tot talige rekenopgaven effectiever in te richten. De aanpak is ontwikkeld op basis van recente wetenschappelijke literatuur en inzichten vanuit de onderwijspraktijk. Tijdens de workshop zal worden ingegaan op de inhoud en de effecten van deze aanpak. In het specifiek wordt aandacht besteed aan de manier waarop de leerkrachten de instructie aanboden aan hun leerlingen en in hoeverre leerkrachten zelf in staat waren om passende visuele representaties te maken.

 

Voorbeeld-opgave Anton

 

dr. Anton Boonen (29 jaar), onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam (Afdeling LEARN) en Hogeschooldocent Rekenen en Onderzoek aan Hogeschool Windesheim Domein Bewegen en Educatie. Vooropleiding: Bachelor Pedagogische Wetenschappen & Research Master Educational Sciences aan de Universiteit Utrecht.

 

Aanmelden voor de conferentie Rekenen op Taal kan via de site.