Contact

Neem contact op met Educatiehelden.

Adres
Koninklijk Van Gorcum
Postbus 43
9400 AA Assen
Nederland

Telefoon:(0592) - 379 555
E-mail: info@educatiehelden.nl
OF
×
< Terug naar nieuwsoverzicht

Verandering, hoe krijg je ze mee?

5109 - 06 april 2017

Geschreven door: redactioneel

Om bij een veranderingsproces verbinding te stimuleren en de reacties ontkenning, weerstand en zelfonderzoek door te werken kun je vijf krachten inzetten: urgentie, ambitie, planning, interactie en leiderschap. Het fundament onder deze krachten is de relatie.

Door: Annemarie Mars

Het onderstaande model gaat uit van de veelgehoorde stelling ‘Veranderen is communiceren, communiceren en communiceren’. Maar dan bedoel ik met communiceren wel mondeling tweerichtingsverkeer, daarom noem ik het liever interactie. Interactie vormt het hart van het krachtenmodel. Maar interactie staat of valt met de kwaliteit van het verhaal over de verandering. De eerste twee krachten, urgentie en ambitie, leveren daar de ingrediënten voor aan.

03_inhoud_EH2017.indd

Urgentie
Bij urgentie gaat het om het expliciteren van de aard, de ernst en de oorzaken van het probleem dat je met de verandering wilt oplossen. Zodat je mensen kunt stimuleren uit ontkenning te komen, zodat je prioriteiten kunt stellen en zodat je de juiste keuzes kunt maken bij het invullen van B.

Ambitie
Ambitie zorgt ervoor dat de ander een gevoel voor richting krijgt, zeker als daarin duidelijk wordt hoe
anders B is dan A. Er zijn verschillende manieren om een verandering concreet te maken en tot leven
te wekken. Dan kan helder worden wat de verandering voor mensen betekent.

Planning
Bij de kracht planning maken we de vertaling van het veranderverhaal naar het veranderproces. We
maken kennis met vijf veranderstrategieën: weten, moeten, willen, leren en ontdekken en loslaten.
Elke veranderstrategie heeft zijn eigen waarde, voorwaarden en valkuilen, en in elke veranderstrategie speel je een andere rol en geef je een andere ruimte af. De veranderstrategie
komt tot leven in de stappen die je voorziet; ofwel je plan waarin ‘inhoud en proces’ samenkomen
en waarin je interactievormen programmeert.

Interactie
En in die interactie gebeurt het. Want van alleen papier of een scherm veranderen mensen niet. In interactie geef je de ander ruimte om een stempel te drukken op B, krijgt hij de informatie die hij nodig heeft om de verandering te kunnen doorgronden, kan hij vragen stellen en zijn zorgen en instemming delen. Hij kan de competenties leren die hij nodig heeft om B tot leven te wekken en gestimuleerd worden om het gedrag te vertonen dat bij B hoort.

Leiderschap
Bij leiderschap kijken we eerst naar jouw persoonlijk leiderschap als veranderaar. Dan stel ik je ook de vraag hoe je er zelf eigenlijk in zit. Het is denkbaar dat ook jij in ontkenning of in weerstand verkeert. We kijken ook naar degene die de sturende rol heeft, naar het middenmanagement en de projectleider of trekker.

De relatie
Ten slotte bespreken we het fundament waarop de vijf krachten hun werk kunnen doen: de relatie.
Want als de ander je niet vertrouwt, zal geen enkele interventie werken. In de vijf krachten ligt de nadruk op wat je als veranderaar allemaal kunt doen, hoe je actief en met voorbedachten rade kunt interveniëren in een veranderingsproces. Daarmee blijft onvermijdelijk onderbelicht dat veranderingen ook en misschien wel vooral worden gekleurd door toeval, geluk, domme pech, briljante ingevingen, toevallige passanten en onverklaarbare wendingen. Maar ook die onvoorspelbare gebeurtenissen kun je, als een soort zesde kracht, benutten om de verandering waar nodig een impuls te geven.

Dit artikel is gepubliceerd in het magazine Educatieheld!

Annemarie Mars werkt met haar bedrijf For a change als adviseur en begeleider voor bestuurders, directeuren en managers van organisaties die complexe transformatieprocessen doormaken.