Contact

Neem contact op met Educatiehelden.

Adres
Koninklijk Van Gorcum
Postbus 43
9400 AA Assen
Nederland

Telefoon:(0592) - 379 555
E-mail: info@educatiehelden.nl
OF
×

Nieuws in thema: pedagogiek en didactiek


Deelnemers Curriculum.nu bekend

De leraren en de schoolleiders die volgend jaar deelnemen aan Curriculum.nu zijn vrijdag op feestelijke wijze bekend gemaakt. De scholen die als ontwikkelscholen aan de slag gaan, worden begin 2018 onthuld. Veel deelnemers reisden naar Utrecht af om alvast met elkaar kennis te maken en hun uitverkiezing te ...

Plezierige en effectieve oudergesprekken

Een leerkracht besteedt gemiddeld twee uur per week aan oudercontacten. En hoewel intensief oudercontact op menig school toegejuicht wordt, blijft het voor veel leerkrachten een uitdaging om die gesprekken in goede banen te leiden. Tips voor leerkrachten om gesprekken met ‘lastige’ ouders goed doo...

Congres Verschil in de klas

De meeste scholen in Nederland werken volgens het model van 1-zorgroute met differentiatie op drie niveaus. Maar wordt hierbij voldoende rekening gehouden met de didactische behoeften van bijvoorbeeld begaafde leerlingen? Passen deze leerlingen wel binnen het groepsplan? 'Passend onderwijs voor beg...

Het begint met de doelstelling

Een verrijkingstraject is meer dan met een thema kinderen iets leren wat ze ook in een middag in een gewone reken- en taalles hadden kunnen leren. In een artikel uit het boek Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen, betoogt Els Schrover dat je leerdoelen en de beoogde kennis en vaardigheden voor de leerlingen...

Van ongezonde stress naar gezonde spanning

Stress! Het zorgt dat je op scherp staat en snel kunt reageren. Sterker nog, je geniet misschien bij tijd en wijle wel van druk en spanning en levert topprestaties met een deadline in zicht. In het onderwijs liggen uitval en verzuim cijfers echter structureel hoog. Gezonde spanning slaat te vaak ...